Veiledende standardkontrakter

Vi har sammensatt noen veiledende standardkontrakter som brukes i bransjen, og som du kan benytte deg av. Du har selv ansvar for at alle dine avtaler og kontrakter med dine medvirkende er lovlige og korrekte. Statist.no frasier seg et hvert ansvar for at de veiledende standardkontraktene er bindene eller juridisk korrekte.


Veiledende standardkontrakt Statist/Modell

Kontrakt mellom__________________________ (heretter kalt produsenten) og ________________________________________(heretter kalt den medvirkende).

Produksjonen
Den medvirkende engasjeres til________________________________________(heretter kalt produksjonen) fra den__/__ 20__ kl.__-__ til den__/__ 20__ kl.__-__.
Den medvirkende forplikter seg til til å delta i produksjonen som avtalt innenfor den angitte tidsramme. For medvirkende som ennå ikke har fylt 18 år, gjelder foresattes underskrift.

Honorar
Honoraret er fastsatt til ______ kr./dag for opp til ___ timers arbeid.
Overtidsarbeid kan skje etter gjensidig samtykke, og mot ekstra betaling pålydene kr. _____ pr. time. Det skal dessuten utbetales feriepenger på 12% av honoraret. Honoraret utbetales senest xx dager etter produksjonen, og den medvirkende har selv ansvar for å innberette lønnen til sin skattekommune.

Bruk
Produksjonen eier rettighetene til bruk av materialet fra produksjonen i ___ år fra dags dato i disse land:______________________________________________på disse plattformer:_____________________________________________________________(feks TV, internet, trykte medier, radio, in-store).

Forlengelse
Forlengelse av rettighetene krever den medvirkenes/foresattes samtykke, og utløser et nytt honorar på____________kr./år.

Øvrige vilkårProdusenten:
Firmanavn:
Kontakperson:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Organisasjonsnummer:


Dato, sted og underskrift:
_____________________

Den medvirkende:
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Personnummer:
Kontonummer:


Dato, sted og underskrift:
______________________________________________________________________________________


Veiledende standardkontrakt for skuespillere

Kontrakt mellom__________________________ (heretter kalt produsenten) og ________________________________________(heretter kalt den medvirkende).

Produksjonen
Den medvirkende engasjeres til________________________________________(heretter kalt produksjonen) fra den__/__ 20__ kl.__-__ til den__/__ 20__ kl.__-__.
Den medvirkende forplikter seg til til å delta i produksjonen som avtalt innenfor den angitte tidsramme. For medvirkende som ennå ikke har fylt 18 år, gjelder foresattes underskrift.

Studiehonorar
Honoraret er fastsatt til ______ kr./dag for opp til ___ timers arbeid.
Overtidsarbeid kan skje etter gjensidig samtykke, og mot ekstra betaling pålydene kr. _____ pr. time. Det skal dessuten utbetales feriepenger på 12% av honoraret.


Brukshonorar
Produksjonen eier rettighetene til bruk av materialet fra produksjonen i ___ år fra dags dato i disse land:______________________________________________på disse plattformer:_____________________________________________________________(feks TV, internet, trykte medierr, radio, in-store) for ________kr.


Samlet honorar
Det samlede honoraret lyder på:
Studiehonorar:___________________kr. +
Feriepenger:_____________________kr. +
Brukshonorar:_______________kr. =
Totalt:__________________________kr.
Honoraret utbetales senest ___¬¬__ dager etter produksjonen, og den medvirkende har selv ansvar for å innberette lønnen til sin skattekommune.

Forlengelse
Forlengelse av rettighetene krever den medvirkenes/foresattes samtykke, og utløser et nytt honorar på____________kr./år.

Øvrige vilkårProdusenten:
Firmanavn:
Kontakperson:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Organisasjonsnummer:


Dato, sted og underskrift:
_____________________

Den medvirkende:
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Personnummer:
Kontonummer:


Dato, sted og underskrift:
_____________________
_________________________________________________________________


Veiledende standardkontrakt Event

Kontrakt mellom__________________________ (heretter kalt produsenten) og ________________________________________(heretter kalt den medvirkende).

Produksjonen
Den medvirkende engasjeres til________________________________________(heretter kalt produksjonen) fra den__/__ 20__ kl.__-__ til den__/__ 20__ kl.__-__.
Den medvirkende forplikter seg til til å delta i produksjonen som avtalt innenfor den angitte tidsramme. For medvirkende som ennå ikke har fylt 18 år, gjelder foresattes underskrift.

Honorar
Honoraret er fastsatt til ______ kr./dag for opp til ___ timers arbeid.
Overtidsarbeid kan skje etter gjensidig samtykke, og mot ekstra betaling pålydene kr. _____ pr. time. Det skal dessuten utbetales feriepenger på 12% av honoraret. Honoraret utbetales senest xx dager etter produksjonen, og den medvirkende har selv ansvar for å innberette lønnen til sin skattekommune.

Øvrige vilkår


Produsenten:
Firmanavn:
Kontakperson:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Organisasjonsnummer:


Dato, sted og underskrift:
_____________________

Den medvirkende:
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Personnummer:
Kontonummer:


Dato, sted og underskrift:
_____________________