Cynergi Film søker skuespillere i alderen 15-50 år til filmprosjekt

Kompensasjon: 2 000 kr

Cynergi skal i samarbeid med et regionalt ressurssenter lage film som viser bruken av et samtaleverktøy for å skape en god samtale med unge om seksualitet. Målet er å få flere profesjonelle voksne til å bruke verktøyet i møter med ungdom og unge voksne.
Filmen skal iscenesette ulike settinger der samtaleverktøyet kan være nyttig og inspirere flere til å ta det i bruk.
Tidspunkt: onsdag 17.november (dagtid/kveld)
Location: Oslo.
Honorert med kr 2.000 per rolle.
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet. ...


Søknadsperioden er utløpt

Søknadsperioden for denne jobben er utløpt. Du kan fortsatt lese om det, men det er ikke lenger mulig å søke.

Se alla jobb