Eldre par av minoritetsbakgrunn, eldre homofilt par og folk med funksjonsnedsettelse søkes


Nå søker vi spesifikt etter:
Et litt eldre par med minoritetsbakgrunn
Et eldre homofilt par
Flere med funksjonsnedsettelse (ikke rullestol og blindestokk)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal utvide sin fotobank og trenger modeller. Målet er å vise bredden og mangfoldet i samfunnet så det er viktig at vi representerer forskjellig kjønn, etnisitet, religiøs tilhørighet, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, seksuell orientering, utseende, funksjonsevne og i ulike sinnsstemninger.
Alle modeller får betalt, honorar etter avtale!
Send svar med bilder, kort info om dere selv og bosted og merk med "Bufdir foto"
Kun aktuelle kandidater vil bli besvart. ...


Søknadsperioden er utløpt

Søknadsperioden for denne jobben er utløpt. Du kan fortsatt lese om det, men det er ikke lenger mulig å søke.

Se alla jobb