Hei, utlyser 2 roller til kortfilm:


«Under 3. verdskrig er ein taus reparatør overtyda om at kynna på nabogarden prøvar å fortelje han noko viktig.»
PER (~30, hovudrolle), engsteleg mann med eit magisk utsyn på verda.
JORUNN (~25), ei patriotisk postdame som rekrutterer tenestedyktige menn til krig.
Helst med evne til å snakke Nordvestlands-dialekt. Filmast på Vestlandet/Sunnfjord/Bremanger i Mai 2020. Honorert etter avtale. Aktuelle kandidatar blir besvarte.

Ta kontakt og merk med «ROLLE: PER/JORUNN»

Tusen takk!

Ian Aannevik ...


Søknadsperioden er utløpt

Søknadsperioden for denne jobben er utløpt. Du kan fortsatt lese om det, men det er ikke lenger mulig å søke.

Se alla jobb